بهترین انجمن » جوجه لاغر در جشن خروس و داستانهایپورن تقدیر

03:06
در مورد فیلم

یک شخص ساده و معصوم بلوند که عاشق خروس و تقدیر است داخل یک اتاق پر از بچه های شاخی می رود! چه داستانهایپورن اتفاقی افتاد؟ مکیدن خروس هاردکور ، لعنتی (او حتی هر دو را همزمان انجام می داد) و بلعیدن تقدیر! وای !!!